Յուրաքանչյուր ուրախություն գտնվում է վտանգի տակ։

Յուրաքանչյուր ուրախություն գտնվում է վտանգի տակ։