Այն, ինչ երեք հոգու է հայտնի՝ կիմանան հարյուրը:

Այն, ինչ երեք հոգու է հայտնի՝ կիմանան հարյուրը: