Ով վրեժխնդիր է լինում, նա ուրիշների հետ կործանում է իրեն։

Ով վրեժխնդիր է լինում, նա ուրիշների հետ կործանում է իրեն։