Ոչինչ այնպես մարդուն չի կապում իրեն, ինչպես խանդը։

Ոչինչ այնպես մարդուն չի կապում իրեն, ինչպես խանդը։