Արագությունը յուրաքանչյուր գործի հոգին է։

Արագությունը յուրաքանչյուր գործի հոգին է։