Գնված ուրախությունն ուրախություն չէ․ փողով ձեռք բերված ազատությունը ազատություն չէ։

Գնված ուրախությունն ուրախություն չէ․ փողով ձեռք բերված ազատությունը ազատություն չէ։