Անանուն չարախոսությունը, թերևս, ավելի ամոթալի է, քան անսքող զրպարտությունը։

Անանուն չարախոսությունը, թերևս, ավելի ամոթալի է, քան անսքող զրպարտությունը։