Կարգը սովորեցնում է խնայել ժամանակը:

Կարգը սովորեցնում է խնայել ժամանակը: