Սերը բոլորին հավասար է դարձնում։

Սերը բոլորին հավասար է դարձնում։