Երբ չկա աշխատանք, չկա ոչ մի ուրախություն։

Երբ չկա աշխատանք, չկա ոչ մի ուրախություն։