Անհաջողության վերջին աստիճանը հաջողության առաջին աստիճանն է։

Անհաջողության վերջին աստիճանը՝ հաջողության առաջին աստիճանն է։