Ափսո՜ս, որ ջուր խմելը մեղք չէ։ Այլապես այն ինչքա՜ ն համով կթվար:

Ափսո՜ս, որ ջուր խմելը մեղք չէ։ Այլապես այն ինչքա՜ ն համեղ կթվար: