Ոմանք խոստումներ են տալիս՝ ի սեր նրանց խախտման բավականության։

Ոմանք խոստումներ են տալիս՝ ի սեր նրանց խախտման բավականության։