Որքա՜ն աղքատ է նա, ով ոչինչ չունի, բացի փողից։

Որքա՜ն աղքատ է նա, ով ոչինչ չունի, բացի փողից։