Ապաշխարանքը՝ չափազանց ուշ ժամանած գիտակցությունն է:

Ապաշխարանքը՝ չափազանց ուշ ժամանած գիտակցությունն է: