Վեճը՝ հակառակորդներից յուրաքանչյուրի մոլորությունները հաստատելու միջոցներից մեկն է։

Վեճը՝ հակառակորդներից յուրաքանչյուրի մոլորությունները հաստատելու միջոցներից մեկն է։