Երկու մեծագույն բռնակալներ կան աշխարհում՝ պատահականությունն ու ժամանակը:

Երկու մեծագույն բռնակալներ կան աշխարհում՝ պատահականությունն ու ժամանակը: