Յուրաքանչյուր բամբասանք ներկայացնում է իրենից կա՛մ չարասրտության, կա՛մ թուլամտության անձնական խոստովանությունը։

Յուրաքանչյուր բամբասանք ներկայացնում է իրենից կա՛մ չարասրտության, կա՛մ թուլամտության անձնական խոստովանությունը։