Արհամարհիր զրպարտությունը և նա կհյուծվի։

Արհամարհիր զրպարտությունը և նա կհյուծվի։