Չկա սեր դեպի կյանքը առանց կյանքից հուսահատության։

Չկա սեր դեպի կյանքը առանց կյանքից հուսահատության։