Սխալը միմիայն հետևանք է ոչ ճշգրիտ դատողությունների, բայց արդեն բացահայտված սխալի մեջ համառելը թուլակամության նշան է։

Սխալը միմիայն հետևանք է ոչ ճշգրիտ դատողությունների, բայց արդեն բացահայտված սխալի մեջ համառելը թուլակամության նշան է։