Լեռներում ծնվածին լեռները սարսափելի չեն:

Լեռներում ծնվածին լեռները սարսափելի չեն: