Ծանր սխալը հաճախ ձեռք է բերում հանցագործության նշանակություն։

Ծանր սխալը հաճախ ձեռք է բերում հանցագործության նշանակություն։