Ինչ չես իմանում, այն նաև չես ցանկանում:

Ինչ չես իմանում, այն նաև չես ցանկանում: