Ձեռք բերելու համար այն, ինչ անհրաժեշտ է հոգուն, փող չի պահանջվում:

Ձեռք բերելու համար այն, ինչ անհրաժեշտ է հոգուն, փող չի պահանջվում: