Այնտեղ, որտեղ թագավորում է ուժը, բանականությունը լռում է։

Այնտեղ, որտեղ թագավորում է ուժը, բանականությունը լռում է։