Միասնություն՝ ահա գրավականը հաղթանակի։ Պատերազմի թե խաղաղության մեջ՝ միևնույն է։

Միասնություն՝ ահա գրավականը հաղթանակի։
Պատերազմի թե խաղաղության մեջ՝ միևնույն է։