Ամբողջ աշխարհի չարչիները մի կրոն ունեն։

Ամբողջ աշխարհի չարչիները մի կրոն ունեն։