Միայնակ ուրախանալը փոքր֊ինչ տխուր բան է։

Միայնակ ուրախանալը փոքր֊ինչ տխուր բան է։