Ամենաանդառնալի կորուստներից մեկը ժամանակի կորուստն է:

Ամենաանդառնալի կորուստներից մեկը ժամանակի կորուստն է: