Չկա ոչինչ ավելի կործանարար մեր մոլորությունների ներբողումից, այդ երկյուղալից վերաբերմունքից դեպի խաբուսիկ պատրանքները։

Չկա ոչինչ ավելի կործանարար մեր մոլորությունների ներբողումից, այդ երկյուղալից վերաբերմունքից դեպի խաբուսիկ պատրանքները։