Մահը գեղարվեստական հնարանք է նոր կյանքեր ստեղծելու համար։

Մահը գեղարվեստական հնարանք է նոր կյանքեր ստեղծելու համար։