Իսկ միթե սերը ինչ-որ ընդհանուր բան ունի խելքի հե՜տ:

Իսկ միթե սերը ինչ-որ ընդհանուր բան ունի խելքի հե՜տ: