Հավատն առ աստված ու գիտելիքները նույնն են, ինչ կշեռքի երկու նժարները, երբ մեկը բարձրանում է, մյուսն իջնում է:

Հավատն առ աստված ու գիտելիքները նույնն են, ինչ կշեռքի երկու նժարները, երբ մեկը բարձրանում է, մյուսն իջնում է: