Կյանքն առանց վեճերի կլիներ շատ տաղտկալի։ Այն ամենը, ինչ ապրում է, քննարկում է հարուցում։

Կյանքն առանց վեճերի կլիներ շատ տաղտկալի։ Այն ամենը, ինչ ապրում է, քննարկում է հարուցում։