Ինչո՞վ ապրեն ճյուղերը, եթե արմատի մեջ կյանք չկա:

Ինչո՞վ ապրեն ճյուղերը, եթե արմատի մեջ կյանք չկա: