Վատ արարքներից պետք է խուսափել՝ ելնելով նրանց հանդեպ ատելությունից, այլ ոչ թե ահից։

Վատ արարքներից պետք է խուսափել՝ ելնելով նրանց հանդեպ ատելությունից, այլ ոչ թե ահից։