Այնտեղ, ուր թագավորում է պարզությունը, արժեքների սանդղակը կորցնում է իր իմաստը։

Այնտեղ, ուր թագավորում է պարզությունը, արժեքների սանդղակը կորցնում է իր իմաստը։