Ինչից վախենում ենք, նրան ավելի շատ ենք հավատում, քան նրան, ինչին տենչում ենք:

Ինչից վախենում ենք, նրան ավելի շատ ենք հավատում, քան նրան, ինչին տենչում ենք: