Կյանքի մայիսը լոկ մեկ անգամ է ծաղկում։

Կյանքի մայիսը լոկ մեկ անգամ է ծաղկում։