Մեծագույնը գրքերից, կյանքի գիրքն է, որը չի կարելի ո՛չ ծածկել, ո՛չ էլ նորից բացել կամայականորեն։

Մեծագույնը գրքերից, կյանքի գիրքն է, որը չի կարելի ո՛չ ծածկել, ո՛չ էլ նորից բացել կամայականորեն։