Գործերը մարդկային․․․ չեն կարող մշտապես բարեհաջող լինել։

Գործերը մարդկային․․․ չեն կարող մշտապես բարեհաջող լինել։