Ով չի բախել սիրտը, Նա զուր է դուռը բախում։

Ով չի բախել սիրտը,
Նա զուր է դուռը բախում։