Հաղթողը միշտ ընդունում է հաղթվածի որոշ գծերը։

Հաղթողը միշտ ընդունում է հաղթվածի որոշ գծերը։