Ամենաճիշտ նախադրյալներից մարդիկ հաճախ հանում են ամենասխալ եզրակացությունները։