Գոհունակությունը փիլիսոփայական քար է, որ ոսկի է դարձնում ամենն, ինչին հպվում է։

Գոհունակությունը փիլիսոփայական քար է, որ ոսկի է դարձնում ամենն, ինչին հպվում է։