Ուրախ մարդուն ողջ աշխարհը ուրախ է երևում։

Ուրախ մարդուն ողջ աշխարհը ուրախ է երևում։