Մարդ կարող է ուրախության ու երջանկության հավակնել սոսկ այն չափով, ինչ չափով նա տալիս է այն ուրիշներին։

Մարդ կարող է ուրախության ու երջանկության հավակնել սոսկ այն չափով, ինչ չափով նա տալիս է այն ուրիշներին։