Դժվար է ասել՝ ինչն է հատկապես երջանկություն բերում։ Հարստությունն ու աղքատությունը ակնհայտորեն ընդունակ չեն դրան։

Դժվար է ասել՝ ինչն է հատկապես երջանկություն բերում։ Հարստությունն ու աղքատությունը ակնհայտորեն ընդունակ չեն դրան։
Քին Հաբարդ