Ծայրահեղ հուսահատությունը մշտապես ծնում է մեծ ուժ:

Ծայրահեղ հուսահատությունը մշտապես ծնում է մեծ ուժ: